Förening

Förening

Vi är en ideell ekonomisk förening vars enda syfte är att med en stabil ekonomi forma den bästa förskolan vi kan åt våra barn. Förskolechefen och personalen ansvarar för att utforma och genomföra det pedagogiska arbetet och den dagliga verksamheten på förskolan. Medlemmarnas och styrelsens uppgift är att se till att goda förutsättningar för detta finns på plats. Styrelsen sköter föreningens löpande ekonomi, är arbetsgivare och prioriterar inköp och andra utgifter utifrån den budget man också kontinuerligt justerar.

Vi på Vilhelmsdal väljer att använda så mycket av våra intäkter som möjligt på personalresurser, barnens vardag på förskolan och på den pedagogiska verksamheten. Det innebär att föreningens medlemmar åtar sig att genomföra en rad insatser under året, såsom städning av lokalerna samt underhåll, reparationer och enklare byggprojekt. Alla medlemmar ingår i någon arbetsgrupp eller i styrelsen, och alla familjer deltar på de gemensamma storstädningar och fixardagar som arrangeras.

Vi prioriterar också en hög personaltäthet genom att sträva efter att hålla ner öppettiderna och när det är möjligt låta förskolan vara stängd under lov och klämdagar. Vår verksamhet präglas av miljötänkande och vi lagar och serverar egen mat som tillverkas av ekologiska råvaror.