Förening

FÖRENINGEN

 

Välkommen till föräldrakooperativet Vilhelmsdal ekonomisk förening. Vi i föreningen har inflytande och insikt våra barns vardag. Vi har även möjlighet att lära känna varandras familjer. Det finns många fördelar med att välja ett föräldrakooperativ men det är ett familjeengagemang att driva en förskola.

 

 

 

 

Vi som har våra barn på Föräldrakooperativet Vilhelmsdal är också huvudmän för förskolan och har ansvar för att driva föreningen. Föreningen har två möten årligen som är i samband med en middag eller lunch där vi tar tillfälle att lära känna varandra.

Varje fredagsmorgon mellan klockan 7 och 9 har våra pedagoger morgonmöte och förskolan bemannas av föräldrar, något som vi kallar resurs. Resursen ger en unik insikt i ditt barns vardag och extra lektid som brukar uppskattas av både barn och vuxna. Varje familj har resurs ungefär 4-5 gånger per termin.

En gång per termin har vi gemensam utefixardag. Alla familjer ses och klipper buskar, krattar, målar om, bygger nya lekmiljöer, grillar korv och umgås. Här är ofta alla pedagoger med.

Vi värnar våra barns välmående och hälsa och har därför valt prioritera egen kock med städning som insats från medlemmarna. Städveckorna går på rullande schema med ungefär två städveckor per familj och termin samt gemensamt vår- och höststäd. Det finns möjlighet för de familjer som vill att köpa in städtjänst.

Var familj förväntas delta i en arbetsgrupp som kan innebära festfix, styrelsearbete eller fixaruppdrag. Som familj finns det möjlighet att välja ett engagemang som passar intresse och kunskap.