Förskolan

Vår målsättning är att barnen ska vistas ute så mycket som möjligt och att såväl inne- som utemiljön ska vara utmanande och utvecklande. Vi strävar efter att göra utflykter till vår närmiljö och skog varje vecka och vi jobbar efter Friluftsfrämjandets program.