Förskolan

Förskolan Vilhelmsdal ska vara en plats där varje barn möts av värme, glädje och respekt. En förskola full av spännande utmaningar och lekfulla vägar till samvaro och lärande. En plats där alla barn blir sedda, och där alla vuxna bidrar till att varje barn ska kunna känna sig tryggt. Detta är ett uppdrag för hela vår personal, och för alla de föräldrar som utgör vår förening.