Innemiljö

Innemiljö

Förskolan Vilhelmsdal har sin verksamhet i en stor och hemtrevlig treplansvilla. Mycket tid och tanke har lagts ner för att bygga upp vår innemiljö på bästa möjliga sätt. Idag består villan av många färgstarka och effektivt utnyttjade rum som gör det möjligt för oss att tillgodose barnens varierande behov till lek och kreativ verksamhet. Vi strävar efter att skapa en miljö där barnen känner trygghet som inspirerar till fantasi och lek.