Mulle, Knytte & Knopp

Mulle, Knytte & Knopp

På Vilhelmsdal har vi valt att arbeta med Friluftsfrämjandets Mulle-, Knytte- och Knoppverksamhet.
Varje termin arbetar vi i en Mullegrupp, en Knyttegrupp och en Knoppgrupp.

I Mulle- och Knytteverksamheten finns naturliga tillfällen att lära barnen att vårda naturen och alla djuren samt att vara rädd om vår gemensamma jord, att njuta av naturen, få frisk luft, träna motoriken och ha roligt. Naturen bjuder på många lärorika och fina upplevelser. Alla barn har med sig en egen ryggsäck hemifrån med mellanmål. Knyttarna och Mullebarnen går gemensamt tull skogen där lagar och äter vi även lunch i skogen när vädret tillåter.


Skogsknoppar
Vi upptäcker, upplever, smakar, luktar och känner på det som finns i vår lilla skogsdunge på gården. Att ha väldigt korta ben är inte självklart en nackdel när man ska upptäcka naturen. Det blir bara så mycket närmare ner till taggiga kottar och spralliga myror. Och mossan är mjuk när man trillar. Att känna trygghet och glädje i naturen är det viktigaste för en liten Knopp och självklart att äta sin matsäck bland sina vänner.

Skogsknyttar
Vi rör oss i naturen och utvecklar vår motorik när vi hoppar över stock och sten. Med hjälp av lekar, sånger och ramsor lär vi oss om naturen och djuren. Vi lär oss också att vara rädda om det som finns i naturen.

Knyttarna har en kompis i skogen, Maria Nyckelpiga som kommer och hälsar på ibland. Vi går ofta och spårar som detektiver och vi hittar spår av alla de slag, spillning, mat spår, ny små blad och blommor. Vi letar även insekter och annat spännande.

Skogsmulle
Genom lekar och sånger lär vi oss om växter och djur. Vi pratar om allemansrätt och “Hitta Vilse”.
Mullebarnen får hjälpa till att laga maten till hungriga Knyttar och Mullebarn.
Ibland händer det att vi får ett brev av Mulle och det har hänt att Mulle dyker upp i skogen och hälsar på.

På senvåren och sommaren går Mullebarnen på Laxe. Laxe är Mulles kompis som värnar om de djur som bor i vattnet. När Mullebarnen går på Laxe håvar vi och undersöker vad som finns i olika vattendrag.