Veckans aktiviteter

Veckans aktiviteter

Måndag:
Gymnastik för alla uppebarn varje vecka. Vi går till skogsängsskolans idrottshall.  De mindre barnen följer med en gång i månaden.
I idrottshallen har vi rörelselekar/springlekar, vi har hinderbana, och provar olika redskap. Barnen utveckla sin motorik och lära sig samspela med andra och självklart ha kul med varandra.

Tisdag.
Skogsdag för de äldre barnen. Barnen har med sina ryggsäckar med mellanmål. När vädret tillåter lagar vi mat/lunch på Triangaköken.
Vi delar in barnen i Knytte och Mullegrupperna en del av tiden i skogen. Då har vi olika projekt som t.ex. att leta småkryp, skräpexperiment och vad hände i naturen.
De yngre barnen är kvar på förskolan och äter sin medhavda matsäck i lilla skogsdungen på gården och har knoppverksamhet. Upptäckarglädjen är det viktigaste för de yngre barnen. Att röra sig i naturen är en utmaning och en liten mask kan fascinera en lång stund.

Onsdag:
Rörelselekar utomhus. 5 årsgrupp för de barn som ska börja skolan. Inomhus har vi skapande dag där vi provar olika tekniker.

Torsdag:
Experimentsdag för de större barnen. Upptäckardag för de mindre.
Storsamling alla barnen tillsammans då vi t.ex. sjunger, uppträder spelar teater och använder oss av rytmikinstrument.

Fredag:
Denna dag har vi leken i fokus på förskolan. Detta för att vi önskar ge barnen möjlighet att få leka ostörd lek. Genom leken utvecklas barnen och skapar empati för varandra. Barnen lär sig turtagning och samförstånd. Barnen bearbetar sina upplevelser genom leken och får använda och utveckla sin fantasi.  Vi startar dagen utomhus kl 08.00 då föräldrarna har resurs.