Verksamhet

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. (Lpfö-98)

Verksamheten på förskolan Vilhelmsdal utgår från läroplanens alla mål och riktlinjer samt följer Salems kommuns regler och tillämpningsföreskrifter. Vi har en lekfull och varm stämning och alla barn blir sedda av välutbildade och engagerade pedagoger.

Vi på förskolan vill skapa en miljö där barnen känner trygghet som inspirerar till lek. Vår uppgift är att vara lyhörda för barnens olika behov, dvs. det som behövs för att föra leken framåt. Varje barn är unikt och ska respekteras för sin olikhet och få möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Vår pedagogiska verksamhet är temainriktad. Vi har åldersblandade grupper under vissa delar av vår temaverksamhet. Vi har ca. 20-22 barn i åldrarna 1-6 år. Vi anser att det positiva med blandade åldrar är att de yngre barnen har utmärkta modeller att ta efter och lära av och att de äldre barnen lär sig ta hänsyn till sina mindre kamrater.