Verksamhet

 

VERKSAMHETEN

På vår förskola har vi en blandning av åldrar i våra barngrupper. Detta ger en fantastisk möjlighet för våra äldre barn att visa vänlighet, omsorg och mognad gentemot de yngre barnen. Det skapar fina förebilder för de mindre barnen och hjälper dem att växa och lära genom observation och interaktion.

För att möta de olika behoven i lek och lärande delar vi upp barnen på två våningar i vårt hus. På mellan planet finns våra Knoppar, barn i åldrarna 1-3 år, medan våra Knyttar- och Mullebarn, barn i åldrarna 3-6 år, befinner sig på övre planet. Genom att separera barnen på två våningar i vårt hus anpassar vi aktiviteterna efter varje åldersgrupps behov. Samtidigt främjar vi gemenskap genom att ha gemensamma aktiviteter såsom måltider, samlingar, utelek och andra roliga aktiviteter.

En gång i veckan har Mulle- och Knyttebarnen en spännande skogsdag. Med sina ryggsäckar med mellanmål utforskar de naturen och lagar ibland lunch över triangakök. Knopparna gör kortare utflykter för att upptäcka och utforska. Vi använder skolornas idrottshallar vid tillfälle och på vintern åker vi till Salems ishall för att lära oss åka skridskor. Varje termin ger vi Mulle- och Knyttebarnen möjlighet att besöka platser som Tom Tits i Södertälje, Naturhistoriska museet i Stockholm och Naturområdet Lida i Botkyrka för att lära och uppleva.

 

 

.

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. (Lpfö-18)

Citatet ovan tillsammans med våra värdegrundsord trygghet, glädje, respekt och vänskap utgör ryggraden i vår förskola.

Trygghet är startpunkten för lärande, så anknytning och inskolning får ta sin tid. Vi betonar vikten av att sprida glädje genom att se varandra och visa omsorg. Vår miljö präglas av lyhördhet och empati, där varje barn uppmuntras och lär sig bygga respektfulla relationer. Vi strävar efter att stärka barnens självkänsla och skapa vänskapsband som varar, även när de tar stegen vidare till nya skolor. Vår förskola vilar på grundpelarna av dessa värdeord, där varje barns välbefinnande och utveckling står i fokus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vi använder oss medvetet av leken för att främja varje barns utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt. I leken stimuleras språket och barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera med andra. I leken utvecklas även den sociala kompetensen, man känner delaktighet och gemenskap med kompisar, barnen tränar samspel lär sig lösa konflikter och bearbeta upplevelser.

Vi arbetar även med tanken om att vi utöver lärande och lek är vi mitt i barnens barndom. Den vill vi fylla med roliga minnen och trygghet, så att de kan se tillbaka till på sin tid på förskolan med ett stort leende. Barnen ska komma ut från Vilhelmsdal som trygga barn med bra självkänsla och ett nyfiket driv.

Att arbeta i en förskola som drivs som föräldrakooperativ ger oss en närhet till både barnen och deras familjer. Likt hörnen i en triangel är alla tre, barn, vårdnadshavare och pedagoger lika nödvändiga för barns trygghet och lärande i förskolan.

Madeleine Nordlander

Rektor.